Tarieven

Tarieven 2020

Consultatie en diagnostiek
C11 Periodieke controle € 22,16
C13 Probleem consult € 22,16
Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
C22 Aanvullende medische anamnese na routinevragen € 22,16
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 104,95
C29 Studiemodellen t.b.v. behandelplan* € 29,15
Preventieve Mondzorg
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie € 13,07 (per 5 min)
M02 Consult voor evaluatie van preventie € 13,07 (per 5 min)
M03 Gebitsreiniging € 13,07 (per 5 min)
M05 Beslijpen en/of fluorideren melkelement € 26,24
M32 Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek* €17,49
M40 Fluoride behandeling, methode 1 per kaakhelft € 14,58
M40 Fluoride behandeling, methode 2 per kaakhelft € 14,58
M61 Mondbeschermer* € 26,24
Verdoving
A15 Oppervlakte verdoving € 7,58
A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving € 14,58
Vullingen
V91 Eenvlaksvulling composiet € 46,65
V92 Tweevlaksvulling  composiet € 61,22
V93 Drievlaksvulling composiet € 72,88
V30 Fissuurlak eerste element € 26,24
V35 Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting € 14,58
V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen, applicatie van medicament € 5,83
Tandvleesbehandelingen Verrichtingen  bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 154,54
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 169,09
T21 Grondig reinigen wortel, complex € 31,49
T22 Grondig reinigen wortel per element € 22,32
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële behandeling € 90,38
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële behandeling € 104,95
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 46,65
T41 Beperkt consult parodontale nazorg € 61,22
T42 Consult parodontale  nazorg € 88,63
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 117,78
T44 Complex consult parodontale nazorg € 156,85
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus € 154,51
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 169,09
Diversen
T91 Pocketregistratie €34,98
T92 Parodontiumregistratie € 69,97
T93 Bacteriologisch onderzoek t.b.v. tandvleesbehandeling* € 38,68
T94 Behandeling tandvleesabces € 78,71
T57 Toepassing lokaal medicament* € 62,97
T96 Uitgebreide voedinganalyse € 58,31

* Techniekkosten worden apart berekend

wergtrtehrth
eur
45,45

text

Color Skin

Nav Mode